Vystavil: vedúci ŠJ
Zmena jedálneho lístka vyhradená!
Zadajte počet: