Tu môžete získať:
1. zabudnuté přihlašovacie údaje,
2. přihlašovacie údaje pro správu viac účtov strávníkov.

Po stlačení tlačidla Poslať prihlasovacie údaje vložte mail, ktorý je registrovaný u stravníka.
Na neho sa pošlú prihlasovacie údaje všetkých stravníkov majúci v evidencii zadaný rovnaký mail.
Vložte mail registrovaný u stravníka: