................................................................................................... UPOZORNENIE!!! Pri platbe stravného prosím uvádzajte SPRÁVNY variabilný symbol,bez ktorého nebude platba spárovaná . .................................................................................................... Platby ktoré prídu na účet 1 a neskôr v aktuálnom mesiaci, tak tieto obeby si už musí stravník prihlásiť sám, cez e-jidelnicek.eu !!!
Názov: Školská jedáleň Ostredkova
Ulica: Ostredkova
Mesto: Bratislava, 900 00
Číslo jedálne: 90001
Ste na stránke školskej jedálne Anna Brinkáčová - SŠJ AB - internetové objednávanie jedál ON LINE.
         Na stránke môžete:
                                                 - objednávať hlavné jedlo
                                                 - zobrazit vyúčtovanie(platby,zostatok)
                                                 - zobraziť prehľad odstravovaných jedál
                                                 - chronologicky zobraziť finančné operácie (denník)
                                                 - zistiť výšku kreditu,
                                                 - zkontrolovať Vaše údaje.
OBJEDNÁVAŤ jedlo je možné v pracový deň do 14.00 hod. na nasledujúci deň.
Odhlásenie stravy je možné do 8.00 v daný deň.
Kontakt:
Tel.č.: 02/43 42 24 51
E- mail : abjedalen@gmail.com
Číslo účtu : 4008524480/7500
UPOZORNENIE- v prípade , že si stravník zabudne ČIP je manipulačný poplatok za vydanie lístku na obed 0,01€.
Zmena jedálného lístku je vyhradena.
Súkromná školská jedáleň AB,Ostredková 14,821 02 Bratislava
Meno:
Heslo: